XII
International Judo Cadet Tournament
Judo Cadet Tournament

1-2 June 2024
Sports Palace Jubileyny, 18 Dobrolubov av.
Started at 10:30 AM
Apply for a tournament

2019 Winners

Girls

37 ZARINA KURBONOVA
40 LANA FILKINA
44 HADIZHA GADASHOVA
48 ALENA CHERNOVA
52 EKATERINA MERKUSHENKOVA
57 VIKTORYIA KANDRATSYEVA
>57 EGOROVA DARIA

Boys

35 IVAN YURTAEV
38 BAGATYR AKAEV
42 KARAPET HARUTYUNYAN
46 SULTAN ALIEV
50 DMITRY KARIMOV
55 GRIGORY BASOV
60 VLADISLAV ULANOV
66 KAREEV ARTEM
>66 JANIS STRAZDINSH